Tag Archives: рециклиране на електронни отпадъци

Нарастващите количества електронни отпадъци – ново глобално предизвикателство

През последните десетилетия светът отчита безпрецедентен ръст на изхвърлянето на електронни отпадъци. В световен мащаб данните за излязлото от употреба електронно оборудване са смразяващи, а само малка България отчита над 1000 тона електронна скрап годишно. Причината? Капиталовите натрупвания и интензивните електронизация и дигитализация, съчетани с непрекъснатите усъвършенствания на технологиите увеличават количествата електронна скрап. Все по-често…
Виж повече