Правите боклук – плащате глоба

Трябва да пазим чисто. На някои хора им е малко странно защо трябва да плащат глоба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, при положение че всички си плащаме за почистване на обществената среда.

Най-лесната за схващане причина е, че трябва да платят глоба, защото замърсяват чужда собственост. Няма да коментираме дали избраният размер глоба за незаконно изхвърляне на отпадъци е справедлив. Нито дали общините в България са достатъчно ефикасни в поддържането на чистотата. Само ще наблегнем на логиката на цивилизования живот.

Когато например правиш ремонт и си безотговорен към боклука, като изхвърляш строителни отпадъци пред блока, в градинката, във входа... ти на практика най-малкото застрашаваш, ако не увреждаш, нечия частна собственост. Може би законите ни за управление на отпадъците трябва да се прецизират, но определено цивилизоваността изисква да се следват определени принципи за ненарушаване индивидуалните права на съседите.

И така, тези, които извършват незаконно изхвърляне на отпадъци и безразборно смесват различни видове отпадъци, подлежат на санкции.

Какви са глобите за незаконно изхвърляне на отпадъци?

Съгласно приетия Закон за управление на отпадъците, глобата възлиза на:

От 150 до 500 лева глоба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от физическо лице

• От 700 до 2000 лева глоба за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от юридическо лице или едноличен търговец

Какви са конкретните нарушения, при които ще ви бъде наложена глоба за незаконно изхвърляне на отпадъци?

Най-вече грижете се да пазите чисто. Както в дома си, така и във входа и междублоковите пространства. Колкото по-съвестни сте към различните видове отпадъци, толкова по-далеч сте от евентуална глоба.

Все пак в приетия Закон за управление на отпадъците 2018 са разписани основните форми на нарушения.

Обърнете внимание на някои от тях:

Изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места – например междублокови пространства, градинки, паркинги, паркове...

• Изхвърляне на смесени видове отпадъци в контейнери за битови отпадъци, с което се затруднява последващото рециклиране на боклука

• Изхвърляне на строителни отпадъци в контейнери за боклук, предназначени за домакинствата – тоест предназначени за изхвърляне на битови отпадъци – най-често това са контейнери тип Бобър

Нерегламентирано изгаряне или друг вид обезвреждане на отпадъци – особено на опасни отпадъци.

• Непредаване на излезлите от употреба автомобилни гуми в предназначените за този вид отпадък събирателни пунктове

Нарушаване на възприетите условия за разделно събиране на отпадъци

За да избегнете глоба, просто бъдете по-съвестни. Няма смисъл от излишни ядове или от раздразнение около приетите наредби. Мислете в тази посока: В междублоковите пространства на София всички ние ежедневно ходим на път за работа, извеждаме децата си, разхождаме домашните си любимци, срещаме се с приятели. Никак не е приятна мисълта да превърнем декора на тези наши ежедневни дейности в сметище, нали?

Ако ще изхвърляте големи количества строителни отпадъци, поръчайте извозване на боклук с контейнери от Хипо-3. Спестете си главоболията и глобата!

Но не е само до главоболията и глобата. По-скоро всичко опира до въпроса:

В каква среда искате да живеете, да се борите за щастие и да отглеждате децата си?
Е... Вашият отговор?

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment