Професионално почистване на складови помещения – освободете място за чисти планове

В складовите помещения се натрупват страшно много прах и отпадъци, включително опасни химически и строителни отпадъци , което може да ги превърне в опасни за работещите в тях, за околната среда и за съхраняваните стоки.

А поради разпръскваната от боклука в склада мръсотия, е възможно е да бъдат замърсени също вентилационните системи и канализацията.

Често е необходимо да се погрижите за професионално почистване на Вашия склад.

Замърсяванията на складове често изискват почистване със специализирана техника и препарати, което да бъде извършено от обучени специалисти.

Почистването на складове също така е необходимо да нарушава минимално производствения процес – което изисква логистика и опит в организирането на изхвърлянето и извозването на отпадъци.

Почистването на складове е възможно да подлежи на законова регулация в зависимост от съхраняваните стоки или отпадъци, или използваните почистващи препарати и техника. В такива случаи професионалното изхвърляне и извозване на боклука от лицензирана фирма е най-удачният вариант.


Фирми за почистване на складове – защо с тях е по-изгодно?

Използването на услуги за професионално почистване на складови помещения може да намали разходите за тази дейност, както поради нуждата от специфични умения, техника и консумативи, така и поради риска от замърсяване на околната среда.

Закупуването на даденото оборудване и наемането на персонал за извършването на дейността може да бъде по-скъпо от ползването на услуга за професионално почистване на склад.
Евентуално изхвърляне на отпадъци в нарушение на действащите нормативни актове или замърсяване на околната среда би могло да предизвика сериозни финансови последствия, като натрупването на замърсявания в продължение на години е особено рисково. Фирмите за почистване са добре запознати и са в състояние да осигурят спазване на нормативните разпоредби.

Професионалното почистване на складове може да включва също и почистване и полиране на индустриални подове, почистване с водна струя под налягане, почистване на прозорци, почистване на помещенията за персонала (за почивка, за преобличане и пр.), почистване на товаро-разтоварната зона, паркинга или гаража, почистване на килими и мокети от различни замърсявания и др.

Обучението персонала на склада по отношение на мерките за безопасност при работа и предпазване от замърсяванията също е от особено значение – последствията за здравето при нарушаването на мерки за безопасност би могло да предизвика тежки последствия за здравето.

Почистването на складове е отговорна задача. В често се съхранява ценна стока, стават наводнения, натрупва се влага и мръсотия . Понякога изоставената стара стока в склада се превръща в ненужен и пречещ боклук, който трябва да освободи място за нови начинания.

Свържете се с фирма за извозване на отпадъци, отървете се от пречещия боклук в склада и освободете място за ценна стока – и чисти планове.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment