Един от основните замърсители на околната среда е…

Ако се вгледаме в данните за общата замърсеност на околната среда, ще забележим, че сред основните замърсители са строителните отпадъци.

2 са основните проблема с натрупалите се строителни отпадъци след ремонт:

  • Строителните дейности често са мащабни и съответно произвеждат големи количества боклук. А колкото е по-мащабен един проект, толкова по-голямо е разминаването между предвидено и реално вложено количество строителни материали. За придобиване на обща представа, ще кажем например, че от ремонт на средна по размер сграда с обем 1000 м3 може да излезе количество строителни отпадъци от приблизително и над 10-50 м3
  • Строителните отпадъци, отделяни при всяка строителна дейност и при всеки ремонт, са с доста специфичен състав. А това ги прави по-агресивни към околната среда и здравето на хората. От всяка строителна дейност и всеки по-мащабен ремонт излизат смесени строителни отпадъци с най-разнообразен състав, в който може да се съдържат цимент, картон, окъртена мазилка, желязо, пръст, гипс, бои, пластмаса, дървесина, строителни смеси и други агресивни към околната среда вещества.

 

Така проблемът с изхвърляните строителни отпадъци става значим. Строителните дейности стават все по-интензивни, боклукът от строителството – все по-мащабен, а смесените отпадни материали – все по-специфични и агресивни.

Затова фокусът върху намаляването и ефикасното третиране на строителни отпадъци е ключов за общото овладяване на замърсеността на околната среда. Благодарение на усъвършенстваните технологии и на развитието на еко културата у все повече хора, изхвърлянето на битови отпадъци все повече започва да тушира своя негативен ефект.

Но поради икономическото и индустриалното развитие на човечеството, отпадъците от строителна и ремонтна дейност остават основен проблем.

Особено опасните строителни отпадъци!

Това са отпадните строителни материали, съдържащи азбест, азбестовият цимент, строителните отпадъци на основата на гипс, разнообразните строителни смеси, съдържащи агресивни химически вещества, агресивни бои, лакове, лепила и други.

 

Решения на проблемите със строителните отпадъци?

На много нива са.

Най-вече трябва да се съсредоточим върху превенцията. Важно е да се фокусираме върху предотвратяване на производството на строителни отпадъци, минимизирането им и увеличаване мащаба на повторната употреба на повече строителни материали.

А според експертите областите, в които можем да ги използваме отново са много и разнообразни:

  • Като първични материали в строителство на нови сгради 
  • При строителство или трасиране на пътища (например да се ползва цимент, или раздробен бетон от съборени сгради) 
  • Производство на нови строителни материали 
  • Покриване и изолиране на слоеве от клетки в сметищата 
  • Благоустрояване на градини и зелени площи с изкопана почва – разбира се, в случай че тя не е замърсена

Още много неща могат да се направят с отговорно изхвърлените и третирани строителни отпадъци. И тъй като хората, които правят ремонт и извършват строителна дейност не е необходимо да знаят в детайли процеса по сметоизвозване и третиране на боклука, на разположение са фирмите за извозване на битови и строителни отпадъци.

При тях може да направите поръчка на контейнер за строителни отпадъци и да сте сигурни, че товаренето и извозването на боклука ще се осъществи професионално и с необходимата техника: улей за строителни отпадъци, подемници, багер-товарач и други.

Освен това една лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци ще сортира боклука внимателно и ще го изхвърли в оторизирано сметище. Така си спестявате опасността да отнесете глоба.

Обръщайте се по-често към фирми за извозване на строителни отпадъци, за да си спестявате главоболията и да се чувствате удовлетворени, че постъпвате отговорно към съседите и околната среда.

Свържете се с Хипо 3 сега!

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment