Целите за рециклиране на отпадъци – в Европа и у нас

Рециклирането на отпадъци е основно средство за пестене на ресурс и намаляване на замърсяването. Затова разнообразни неправителствени организации, екологични организации, експерти по въпросите за околната среда и политици постоянно планират и обсъждат стратегии за повишаване ефективността на обработката и повторното използване на разнообразни видове отпадъци.

Главната цел: до 2020 година отпадъците в Европа да се управляват като ресурс.

България също не изостава по отношение на дебатите за рециклирането на отпадъци и защитата на околната среда. Все повече стават гражданите на страната ни, които живо се интересуват от темата и се включват в разнообразни инициативи, свързани с почистване на природни местности, групово събиране и рециклиране на отпадъци, внедряване на нови технологии, които да заместят неефективните методи за третиране на отпадъци, като изгарянето например.

Страната ни даже има собствена стратегия за рециклиране на отпадъци до 2018 година. Целите на разработената у нас стратегия за обработка на боклук са:

Постигане на минимум 45 % рециклиране на битови отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло на национално ниво

Намаляване депонирането на битови биоразградими отпадъци и оползотворяване на поне 45 % от битовите биоотпадъци

• Оползотворяване на поне 60% от строителните отпадъци – предвид че строителните отпадъци съдържат много ценни ресурси за промишлеността и съставляват значим дял от общите отпадъци, дори доближаването до тази цел би представлявало сериозен напредък в областта на опазването на околната среда и пестенето на ресурси

Рециклиране и оползотворяване на между 45% и 85% от най-разпространените видове битови отпадъци като отпадъците от опаковки, от електроуреди, от отработени масла, от стари мебели, от стари батерии и други

Всъщност целите, свързани с рециклирането на отпадъци както в България, така и в Европа, така и в целия свят, макар и да стават все по-амбициозни, съвсем не са далечни и в сферата на добрите пожелания. На практика страшно много материали, които ползваме ежедневно, могат да се рециклират – при това сравнително лесно. А рециклирането им спестява сериозно количество ресурси и допълнително замърсяване с фини прахови частици и отпадъчни продукти от производство.

Например:

• Хартията е рециклируема почти на 90% и може да се преработва до 5 пъти. А като ресурс има богато приложение: отпечатване на списания, вестници, брошури, изработка на разнообразни рекламни материали, производство на опаковки, тъкани и др.

• Рециклирана пластмасата е ценен ресурс за производство на нови пластмасови изделия, опаковки, автомобилни части, играчки...

• Стъклото пък е най-благодатен материал за рециклиране – 100% от него може да се преработи, без загуба в свойствата и качеството

• От електрониката, която излиза от употреба, могат да се извличат значителни количества ценни метали като сребро, злато, алуминий, платина, паладий

• Стоманата също подлежи на повторна обработка за направа на нови стоманени автомобилни части, елементи от машини, части на строителни съоръжения...

• Преработено автомобилното масло може да се ползва повторно за създаване на ново или като основа за създаване на разнообразни горива

Много са материалите, които могат да бъдат рециклирани, вместо изхвърляни и трупани в сметищата. Особено много от тях могат да се открият, сред строителните отпадъци.
Нека бъдем отговорни и разширим въздействието и капацитета на тази толкова рационална практика: рециклирането на отпадъци.

И нека в България допринесем достатъчно за това европейците да постигнем, че и да надскочим, целта за рециклиране на отпадъци 2020.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment