Методи за третиране на твърди отпадъци

За да бъде оползотворен енергийният и ресурсен потенциал на твърдите отпадъци, се прилагат редица разнообразни методи. Тези методи се развиват и усъвършенстват, с което се увеличават възможностите за ефективно оползотворяване на отпадъците.

Термични методи третиране на отпадъци
Термичните методи се използват най-често за третиране на твърди отпадъци. Обикновено твърдите отпадъци се разграждат при много висока температура – около и над 1000 градуса по Целзий -, при което материалите се разпадат на съставните си части.

Изгаряне на твърди отпадъци
Изгарянето на отпадъците е сред най-старите и най-често прилаганите методи за унищожаване на натрупващите се количества боклук. Когато се прави професионално, обикновено изгарянето на отпадъците се разделя на 2 вида:

Изгаряне на несортирани отпадъци – смесеният отпадък се изгаря напълно в пещ на над 800 градуса по Целзий. При изгарянето на отпадъците се отделя енергия, която може да се ползва за други цели

Изгаряне на сортирани отпадъци – първо боклукът се разпределя, като се сепарира негоримата му част от твърдите битови отпадъци

Изгарянето на отпадъците не се препоръчва, заради интензивното отделяне на вредни вещества в атмосферата.


Биотехнологични методи за третиране на твърди отпадъци

В тяхната основа е ускореното разграждане на твърдите отпадъци, с активното участие на различни микроорганизми. Провежда се изкуствено ускоряване на биохимични процеси, при които отпадъците са разяждани.

Биотехнологичните методи за третиране на отпадъци се делят на два основни вида:

Аеробни – методи с участие на кислород, като така нареченото компостиране

Анаеробни – методи в отсъствие на кислород

И в двата случая се намалява масата на натрупаните твърди отпадъци.

Депониране на твърди отпадъци
То се препоръчва като краен вариант за третиране на твърди отпадъци. Също така, се препоръчва предварително специализирано третиране на твърдите отпадъци, преди тяхното депониране.

Рециклиране твърди отпадъци и повторно използване на полезните вещества в техния състав
Голяма част от твърдите отпадъци съдържат полезни елементи, които могат да бъдат използвани повторно. Така се намаляват общото количество на отпадъците в депата и безвъзвратното загубване на ценни ресурси.

Инсинериране на твърдите отпадъци
Инсинерирането на твърдите отпадъци се състои в тяхното изгаряне на много висока температура – обикновено над 1000 градуса по Целзий. За целта, отпадъците се поставят в специални ротационни или циментови пещи.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment