Значимостта на специализираната обработка на отпадъците

Времето се затопля. Наближава лятото. А с него и активността на хората. През летния сезон по-често ще излизаме, ще правим импровизирани пикници, ще обядваме и вечеряме навън.

Пролетта и лятото са и сезоните на ремонтите. Използваме хубавото време, за да направим най-после мащабния ремонт на дома или офиса, който отлагаме с месеци и години. И изхвърляните количества отпадъци нарастват.

И тук се смесват 3 рискови за нас и за околната среда фактора:

• Жега

• Увеличено количество изхвърлян боклук

• Опасност от натрупване на опасни количества смесени отпадъци

Всяка година специалисти отчитат тези 3 основни фактора като водещи условия за избухване на пожари. Пожарите, причинени от безотговорно изхвърляне и смесване на отпадъци имат опустошителен ефект върху околната среда. А димът от запаления боклук е меко казано вреден за хората.

Отровен е.

Токсичен е.

Опасен е.

Така нашето безотговорно отношение към отпадъците може да предизвика разнообразни замърсявания и необратими поражения на околната среда. И да създаде една постоянно стелеща се сред нас мътилка от изпарения на отпадъци. Съгласни ли сте да я вдишвате всеки път, щом отивате на работа, щом правите излет в парка, щом се разхождате с децата?

Ако не сте, ще предприемете нещо, за да я ограничите.
На практика смесването на строителните отпадъци с битови, причинено от безотговорното им изхвърляне, е основна причина за замърсяването. В строителните отпадъци често има запалими вещества, които щом се смесят с битови отпадъци, като хартия, сухи треви, опаковки, пликове..., предизвикват силна опасност от избухване на неконтролируеми пожари.

Особено в горещините през лятото.

За да се ограничат рисковете, отпадъците трябва да се обработват специализирано.

На първо място отпадъците трябва да се изхвърлят разделно в специализирани контейнери. За по-специфичните и агресивни отпадъци подходящи са солидните метални контейнери тип лодка.

При всички случаи, изхвърлянето на отпадъците в правилния контейнер е първата стъпка от превенцията.

Втората стъпка е тяхната обработка. Важно е да ползвате фирма за извозване на отпадъци, която да ги извози и изхвърли по безопасен начин и в специализирано сметище. Така се гарантира, че всички видове отпадъци ще бъдат обработени експертно и специализирано.

Важна част от тази обработка на боклука е запръстяването. Запръстяването на депата и на битовите отпадъци е основен метод за тяхното обезопасяване.

Какво най-общо представлява дейността по запръстяване на отпадъци?

Запръстяването е процес по покриване на рисковите отпадъци с безрискови материали, с цел предотвратяване на смесване и разпиляване. Освен това запръстяването на практика е оползотворяване на част от изхвърления отпадък, тъй като обикновено за извършването му се ползват безопасни и изолиращи, но изхвърлени строителни материали – като земни маси, трошен строителен отпадък, отпадъци от разрушаване на разнообразни обекти.

Всички подходящи инертни материали – тоест нетоксични и незапалими отпадъчни материали, които имат силни изолиращи свойства – се превръщат в материал, с който се прави свободно дрениране.

Дебелината на покритието се преценява експертно, но обикновено е най-малко 10-15 сантиметра, за да се получи ефикасен изолиращ слой.

И тъй като основният материал за дренирането и запръстяването на депата са непотребните земни маси, е важно те – както и други подходящи материали – да бъдат събирани и обработвани целенасочено.

Изводът е, че понякога един тип отпадък може да бъде средство за обезопасяване на друг тип отпадък. А това е значителна оптимизация в оползотворяването и управлението на боклука като цяло. Затова ако изхвърляме боклука си организирано, ще извлечем не просто ползи, а ползи, които си взаимодействат и чийто ефект се мултиплицира във времето.

А това ще ни донесе по-чиста среда, по-ниски разходи, повече богатства.

Както казахме в предишна публикация, голяма част от отпадъка, за който не се замисляме, може да бъде ценен ресурс.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment