Серизен ресурс, който е навсякъде около нас, но за който не се замисляме достатъчно

Въобще не е редно да изхвърляте безразборно отпадъци пред кофите за смет пред блока. Особено ако отпадъкът е едрогабаритен или по-специфичен.

Ако изхвърлите например стара холна гарнитура на боклука, освен че ще се изтормозите с пренасянето и може да повредите по-крехките контейнери за отпадъци, създавате възможност Вашият отпадък да се разпръсне и да замърси силно околната среда. Никога не забравяйте, че сме в България и контейнерите за отпадъци са обекти на чести набези в търсене на „ценна плячка”. Не искаме да обидим никого, но всички знаем за лешоядските наклонности на известна част от сънародниците ни, нали? Обикновено боклукът се разхвърля, за да се отсее най-необходимото от него, останалото...

Затова ако се замисляте как да изхвърлите старата, изтърбушена гарнитура, непоправимо амортизирани стари мебели или някакъв друг вид едрогабаритен битов отпадък, то проявявате, или поне сте напът да проявите, сериозна отговорност към опазването на околната среда.

Особена отговорност ще проявите обаче, ако преди да се захванете с ремонтна дейност, организирате извозването на бъдещите строителни отпадъци. От всякакъв вид строителство и ремонт остават големи количества отпадъци, които могат сериозно да замърсят околната среда. От друга страна обаче, в разнообразните видове строителни отпадъци често се съдържат полезни материали – строителни материали, които могат да бъдат използвани повторно.

Например...

Бетон
След рециклиране, бетонът може да продължи да служи на строителните цели, с което да се намали разходването на природен ресурс. Най-вече става дума за намаляване добива на инертни материали, като камък и чакъл, като бетонът започне да изпълнява функцията на трошен камък.

Метал
Металът е още един от най-често използваните строителни материали. Това го превръща едновременно в „ресурс за произвеждане на отпадък” и в сериозна възможност да намалим замърсяването на околната среда. Зависи как третираме металните остатъци, след всеки строителен проект. Безспорно е, че при умело извършено рециклиране на метални отпадъци се постигат значителни нива на спестяване на енергиен ресурс и се намалява значителен процент от общия отпадък, който произвежда човечеството. Причината е очевидна: строителните материали от метал преобладават в световен мащаб. Затова е напълно логично, че много проучвания показват, че ефективното рециклиране на метал може да доведе до намаляване на разходването на енергия с до 95%, в сравнение с това да се произведат същите продукти с ново количество строителен материал.

Асфалт
Погледнете улицата пред блока си. Или се замислете за булевардите, през които минавате всеки ден, на път за работа. Или за прехвалените в последно време проекти за развитие на българските магистрали. Освен пътна настилка, цялата тази площ на практика представлява огромен източник на ресурс. С подходящата специализирана техника и с прилагане на точната технология може да се извършва така нареченото студено рециклиране на асфалта, което според експертите води до 100% използване на пластовете от съществуващата пътна настилка.

Според, експертите, чрез загряване и смачкване на парчетата асфалт, се образува напълно годен за повторна употреба строителен материал. Зависи само от техниката, технологията и... желанието. Но безспорно е, че асфалтът е в огромни количества и че е 100 % рециклируем, заради което, ако се фокусираме върху оползотворяването на отпадъка от този материал, ще постигнем значителни икономии и сериозен положителен ефект върху околната среда.

Дърво
Без особени усилия и разходи, разнообразните видове дървесни отпадъци могат да бъдат смлени до полезни парчета дървен материал или направо до дървесен чипс. Оттам употребата на дървения ресурс е много широка – строителни и инженерни проекти, проекти по озеленяване, интериори, бордове...

Гипс
Отпадналият от текуща употреба гипс може да бъде използван за изработка на нови листа гипсокартон или да се включи като строителен материал за производство на цимент. Изходният материал за производство на разнообразните видове цимент представлява смляна смес от разнообразни видове скални материали, сред които гипсът присъства неотменно. Това го превръща в значим извор на ефикасност при една целенасочена политика за рециклиране на строителни отпадъци.

Важно е да осъзнаем, че строителните отпадъци често представляват сериозен ресурс, който не използваме достатъчно. Можем драстично да намалим щетите за околната среда, ако намалим и с малък процент произвежданите от дейността ни строителни отпадъци и ако продължаваме да търсим и да намираме все по-ефикасни начини за повторна употреба на строителните материали.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment