Какво да правите с големите количества строителни отпадъци?

Ако ще правите тежък ремонт, предварително се запознайте с разнообразните условия за изхвърляне на строителни отпадъци. Ако живеете в столицата, свържете се с фирма за извозване на отпадъци в София.

За да изхвърлите боклука след ремонт и почистване отговорно и да се предпазите от евентуална глоба, трябва да сте предварително информирани. Особено е важно да знаете какво точно да правите със специфичните строителни отпадъци, още преди да сте започнали да генерирате значими количества от тях.

Какво не бива да изхвърляте в стандартния битов контейнер за отпадъци?

Това представлява добре познатата кофа за боклук, която ползваме редовно. В София за изхвърляне на битов отпадък се ползва контейнер тип бобър. Много ценна практика, която софиянци е редно да усвоят, е разделното изхвърляне и събиране на боклук, извършвано с помощта на контейнери с различни цветове – жълт, син, червен.

Но да се върнем на стандартния битов контейнер за отпадъци. Той е с по-малък обем и е по-крехък. Идеята е да бъде обслужван сравнително лесно в междублоковите пространства.

Това изисква в него да се изхвърлят основно битови отпадъци – това са всички отпадни материали, които произвеждате в ежедневието и бита си.Тях може да изхвърляте в контейнерите за смесени отпадъци.

За да ограничите замърсяването на околната среда и амортизацията на контейнерите, в кофата за боклук пред блока не изхвърляйте:

Клони

Сгурия – това е остатъчен продукт от горене на въглища с кафеникаво-червеникав цвят

Отпадък от ремонт – всякакви отпадни материали, вследствие на ремонт, бои, лакове, мазилка, тухли, чакъл
Пепел

Строителен отпадък - специфични вещества, лепила, смески, мазилка.

Растителен отпадък

Всеки по-специфичен отпадък не бива да се смесва със стандартния битов отпадък, за да се предпази околната среда, да се улесни извозването на отпадъците, да се избегне увреждането на по-крехките контейнери тип бобър.

Къде се изхвърлят отпадъците на София?

Оторизирано сметище в София е специализираното депо „Враждебна” – кв. Враждебна, район „Кремиковци”. Средномесечно в депото постъпват около 40 000 м3 строителни отпадъци.

Сметището в София е сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2004, определящ изискванията на системата за управление в съответствие с околната среда.
Общата класификация на строителните отпадъци в депо „Враждебна” ги дели на:

• Едър трошляк

• Дребен трошляк

• Отпадъчен материал

Ценообразуването става, според количеството генериран строителен отпадък, а цените са в лева/тон.


Как да организирате изхвърлянето на строителни отпадъци в София?

Със стандартните битови отпадъци нещата са ясни. Изхвърляте ги в стандартните кофи за боклук тип бобър. Ако има възможност ги сортирате и ги изхвърляте в контейнерите за разделно събиране и извозване на отпадъци.

Но какво да правите със строителните отпадъци? Те трябва да бъдат извозени до специализираното сметище на София в квартал Враждебна. Най-подходящо е извозването да стане със специализирани контейнери тип лодка и специализирана техника.

Свържете се с Хипо 3 и ние ще организираме извозването на строителните отпадъци. Ще осигурим подходящ контейнер за боклук и заедно ще планираме график за извозването до оторизираното сметище на София.
А ако правите ремонт, можете да възнаградите усилията си с шанс за печалба от Националната лотария.

Само се свържете с Хипо 3 и поръчайте извозване на отпадъци с контейнер и ще Ви отървем от грижите с боклука.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment