Как да възпитаме съвестно отношение към отпадъците още в училище

Училището е важна среда за насаждане на култура към изхвърлянето на отпадъци. Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда.

Затова е важно учениците да бъдат въвлечени в дейностите по разделно събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци, чрез целенасочено планирани мероприятия. Подобни инициативи могат да бъдат мощен катализатор за провеждане на редица занятия по темата Околна среда.

В училище най-вече става дума за отпадъци от опаковки, био отпадъци и органични отпадъци. Всеки ден учениците изхвърлят огромни количества опаковки, пластмасови капачки, учебни принадлежности.

Това може да се обобщи в 3 основни ангажимента на отговорните за организацията в училище:

  1. Осигуряване на подходящи, удобни и разграничаващи се съдове за хартиени и пластмасови отпадъци на територията на училището.
  1. Образоване на учениците за това колко е важно да събират и изхвърлят отговорно и разделно всякакви пластмасови капачки, опаковки, учебни пособия.
  1. Осигуряване на подходящи контейнери за отпадъци и обезпечаване на дейности по рециклиране на хартия – основен отпадък в учебната дейност

За да се увлекат учениците по идеята за отговорно изхвърляне на отпадъците и опазване на околната среда, редица експерти препоръчват спазване на някои принципи и следване на някои доказани във времето практики на възпитание и обучение.

Като най-работещи се посочват следните принципи:

  • Трябва да е забавно. На учениците трябва да им е интересно, докато се занимават с ангажиментите към околната среда и изхвърлянето на отпадъци.
  • Трябва да е лесно. Системата за изхвърляне, събиране и рециклиране на отпадъци в училище трябва да е лесна за разбиране и спазване .

Така се оформят основните цели на стратегията за отпадъците в училище: трябва да се обмислят и организират увлекателни за учениците мероприятия; трябва да се обозначат ясно и ярко удобни места за изхвърляне на боклук.

Някои мероприятия в тези посоки могат да бъдат например:

  • Разделно събиране на отпадъци в класните стаи – като се обозначат няколко подходящи кашона и съдове за отпадъци
  • Състезания между класовете – например за най-много, най-бързо и най-чисто /без грешки и примеси/ разделно събиране на боклук
  • Организиране на базари за размяна на вещи между класове на различна възраст – учебници, тетрадки, пособия....
  • Приложно изкуство – кръжоци за изработка на творения от вторични суровини
  • Прожектиране на филми за отпадъците и околната среда

Много неща могат да бъдат постигнати в училище – само воля се иска!

Нека възпитаме отговорни към околната среда хора!

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment