Очакваме Националната информационна система за отпадъците до края на 2016 година

МОСВ започна поетапно въвеждане в експлоатация на модерна информационна система за третиране и управление на отпадъците, чрез усъвършенстване на информационно-комуникационната среда. Очаква се тя да заработи с пълния си капацитет до края на 2016 година

От Националната информационна система за отпадъците се очаква по електронен път да събира и обобщава актуални данни за всички дейности, свързани с изхвърляне и обработка на отпадъците на физически и юридически лица.

Какви са основните ползи от въвеждането на Националната информационна система за отпадъците /НИСО/?

Очаква се основните ползи от пълното въвеждане на НИСО да бъдат главно за бизнеса. Главното преимущество е намаляването на административната тежест, чрез възможността фирмите, които извършват дейности с отпадъци да водят отчетност по електронен път.

Така се намалява нуждата от администрация в доста процеси по регистрация на отпадъците, спестяват се време и разходи. Такива ефекти предвиждат от Министерството на околната среда и водите.

Освен това, експертите очакват, чрез НИСО, да бъде ограничен рискът от злоупотреби, манипулиране на данните за отпадъците, грешки и корупция.

Ето списък на основните позитивни ефекти от въвеждане на НИСО в страната:

  • Отпадане на част от регулаторната тежест за бизнеса – конкретно за фирмите, извършващи дейност по обработка на отпадъци
  • Олекотяване на процесите по отчитане – предвижда се с въвеждане на НИСО голяма част от процесите по водене на отчетност за отпадъците да бъдат автоматизирани. Така ще отпадне необходимостта от подаване на документи на хартия.
  • Опростяване работата на МОСВ – главно откъм съкращаване на тромава администрация, отговорна досега за събиране, обобщаване и анализиране на постъпилата информация по изхвърляне и управление на отпадъците
  • Повече прозрачност при регистрирането на произведения боклук – електронната система ще позволи извършване на автоматична и незабавна проверка за достоверността на информацията. Чрез улеснена връзка и засилен обмен на данни между разнообразни регистри, експерти предполагат, че НИСО ще намали злоупотребите и грешките. Особено в сферата на излезлите от употреба автомобил.
  • Подобряване на качеството на данните за националната статистика

Предвижда се ползването на e-услугите на НИСО да стане задължително през 2018 година и да е безплатно за потребителите.

Както обикновено от електронизацията и автоматизацията се очаква много полза.  Напълно естествено е да опитваме да вършим повече неща по електронен път. И освен за нас, хората, това ще носи все повече ползи и за околната среда – повече електронизация в общия случай означава по-малко хабене на енергия и по-малко вредни емисии.

Дано нещата се случат цивилизовано и интелигентно.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment