Как Швеция се превърна в лидер в рециклирането на отпадъци

Скандинавските държави открай време се славят с успехи в политиките по преработка и оползотворяване на отпадъци. Всеки ангажиран с темата човек се е натъквал на новини относно модерни заводи за отпадъци, добиване на енергия от отпадъци, съвършено чисти методи за оползотворяване на отпадъци в тази част на света.

Определено в лидер в интелигентните подходи към рециклирането на отпадъци се превърна Швеция. Страната напредна до такава степен, че експерти предвиждат да осъществи истинска екологична революция. На практика вече само 1 % от отпадъците в Швеция не се рециклират. Целият останал боклук в тази скандинавска страна се оползотворява и се превръща в енергия за икономиката.

Както се досещате, екологичният отпечатък на шведската икономика се свива постоянно. И може да се каже, че вече е достигнал размерите на безобидно петънце.

 

Как Швеция постига тези резултати по отношение на оползотворяването на боклука?

Важно е да търсим отговор на този въпрос, за да имаме шанс да „откраднем” добри практики спрямо отпадъците в България. Да, разбира се, че културата на шведите играе съществена роля. Отношението на шведите към изхвърлянето на отпадъци е доста отговорно и рационално. И да, естествено, че факторът пари е в полза на чистотата в Швеция. Страната налива гигантски суми в заводите за преработка на боклук. Но...

Не е само това.

Всъщност поне част от решението на казуса с боклука в Швеция е плод на възприет конкретен икономически модел. И това е напълно логично, защото:

  1. Добрите резултати са плод на човешки действия
  1. Човешките действия са плод на стимули
  1. Стимулите са плод на конкретни обстоятелства, взаимоотношения, човешки намерения

Така икономическият модел за управление на отпадъците в Швеция – който е събирателно от горните 3 фактора – по естествен път води до отличните резултати в рециклирането на боклука.

 

А какъв е икономическият модел за управление на отпадъците в Швеция?

Противно на повечето заблуди, икономическите успехи в онази част на света, към която принадлежи и Швеция, не се дължат на някакви специални социални политики, а на рационално използване на енергията на хората, отключвана от пазарни механизми.

Вярно е, че за цялостното рециклиране на отпадъците, Швеция разчита на силно интегриран подход за управление на боклука. Проектът започва през 2006 година, когато правителството и общините в Швеция пускат в ход интегрирана стратегия за рециклиране на отпадъците. Но ключът към успеха е, че с умел подход държавата и общините привличат корпорациите и отделните граждани за каузата.

Вместо да се разчита само на държавата за поддръжка на чистотата и изолиране на сметищата, в Швеция се прилага йерархичен модел за управление на отпадъците. Според този модел, всеки отделен човек е персонално отговорен за боклука, който произвежда неговата работна дейност.

А отговорността е напълно осезаема...

Според шведското законодателство, самите производители на боклук са задължени да платят пълната сума по обработката му. Пример в това отношение е, че според законите в Швеция, ако дадена компания произвежда пластмасови бутилки с минерална вода, тя трябва да заплати пълната цена на това производство – с включени разходи по събирането и рециклирането на отпадъците.

Друг пример е, че по закон в Швеция всички финансови отговорности за съдбата на отпадъчните продукти от ядрения цикъл на централите в страната се падат на собствениците на тези централи.

Друга част от стратегията на Швеция по отношение на боклука е стриктната последователност:

  1. Механизми за предотвратяване
  1. Повторна употреба на някои отпадъци
  1. Рециклиране на отпадъци
  1. Търсене на алтернативи на рециклирането
  1. Накрая депониране на останалите отпадъци

Тази стриктна последователност от стъпки, в комбинация със стимулирането на индивидуалната отговорност, намалява нуждата от сложна поддръжка и трудна изолация на препълнени депа за боклук в Швеция и прави отделните дейности по оползотворяване на отпадъците много по-ефикасни и изчистени от грешки.

Наред с всичко това, Швеция има изключително развити централи за преработка на отпадъци и превръщането им в енергия.

 

А резултатите от всички тези елементи на стратегията за управление на отпадъци в Швеция?

Те са показателни:

  • В Швеция над 99 процента от отпадъците се рециклират
  • Преработката на отпадъци в Швеция вече е толкова ефикасна, че страната приема боклук от други държави, който да превръща в допълнителна енергия. Годишно Швеция приема над 800 000 тона отпадъци, като тяхното рециклиране генерира енергия, достатъчна да снабди с електричество около 25 000 домакинства и да отопли 950 000.

Моделът на Швеция е интересен, но по-важното е, че е ефикасен - носи резултати. Нека го проучим внимателно и да си пожелаем подобни резултати и у нас.

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment