Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци – нека живеем по-чисто, по-богато и в хармония с околната среда

Представете си да живеем в свят, в който използваме един и същ ресурс отново и отново, без да произвеждаме допълнителен отпадъчен продукт.

Да рециклираме повече отпадъци е проява на отговорност към природата и околната среда. Също така това и стратегически инструмент за постигане на по-добър живот за хората.

Какво представлява рециклирането на отпадъци? Това е процес на използване на отпадни материали за производство на нови продукти. Генералната цел е оползотворяване на ресурсите на планетата. В отпадъците, които изхвърляме ежедневно има вещества, които могат да ни послужат повторно.

Рециклирането и разделното събиране на отпадъци носи серия от ползи за хората, които могат да бъдат групирани в две категории.

Екологични ползи от рециклирането на отпадъците

Чрез ефикасно рециклиране на отпадъците, намаляваме вредния си отпечатък върху околната среда. Полезният ефект се разгръща в 3 посоки:

  1. Оползотворяването на отпадъци естествено води до тяхното намаляване. По-малко отпадъци в депата означава по-чиста среда и по-малко негативно влияние върху природата.
  1. С разграждането си отпадъците излъчват вредни емисии. Ако обаче отпадъците бъдат рециклирани и оползотворени разумно, този процес се ограничава.
  1. По-малкото отпадъци в депата и сметищата ще ни позволи да контролираме влиянието им по-лесно.

 

Икономически ползи от рециклирането на отпадъци

Колкото и да сме отговорни към природата, нашият живот до огромна степен зависи от икономическото развитие и трябва да мислим и за него. Битува обаче подвеждащото мнение, че икономиката и екологията са противопоставени. Това съвсем не е така. Пример е рециклирането на отпадъците, което, освен екологични, носи и ред икономически ползи:

  • Намаляване на зависимостта от суровини – рециклирането противодейства на внезапното изчерпване и поскъпване на някои основни суровини
  • Намаляване на риска от лоши инвестиции – когато даден ресурс непредвидено се оскъпи, инвестициите губят възвръщаемост. Рециклирането на отпадъци може да тушира тези процеси
  • Намаляване на транспортните разходи – част от тях се поемат от фирми за рециклиране и извозване на отпадъци
  • Намаляване на производствените разходи и икономия на материали – рециклирането увеличава стойността, извличана от единица ресурс

Редица отпадни материали могат да се рециклират – хартия, пластмаса, стъкло, метали. А ефектите от рециклирането са значими. Например, всеки тон хартия, който рециклираме, спасява 13 дървета. Определено си заслужава да ползвате с мисъл различните контейнери за боклук. Също така, разумно е по-често да се обръщате към специализирани фирми за извозване и рециклиране на отпадъци.

Представете си в колко по-чиста среда ще живеем, ако оползотворяваме отпадъците по-разумно. Струва си да опитаме.

За да живеем по-чисто, по-богато и в хармония с околната среда!

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment