СОФИЯ ИМА НОВ ЗАВОД ЗА ОТПАДЪЦИ

СОФИЯ ИМА НОВ ЗАВОД ЗА ОТПАДЪЦИ

Кметът на София Йорданка Фандъкова, премиерът Бойко Борисов, еврокомисар Кристалина Георгиева, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева прерязаха лентата на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в с. Яна, район „Кремиковци“. Инвестицията е на обща стойност близо 346 млн.лв.

„Този проект е уникален, защото е най-големият, изпълнен успешно и в срок по оперативна програма „Околна среда”, каза при откриването министър Василева. „Това е изключително сложна инвестиция, която в пълна степен изпълнява ангажиментите на България и прилага политиките за опазване на околната среда, осигурява добро качество на живот и здраве на хората", добави Василева. Близо милион и половина жители ще се възползват от това модерно инженерно съоръжение.

Реализацията на проекта свежда до минимум био разградимите отпадъци, които се съхраняват в депото. То ще приема отпадъци от процеса по механично-биологично третиране, с което ще се постигне намаляване на твърдите битови отпадъци, които се депонират с приблизително 70%, спрямо периода преди изграждането на система за управление на отпадъците.

Реализацията на проекта е разделена в две фази, които са технологично обвързани. В първата фаза се изграждат депо за неопасни отпадъци за депониране на стабилизирани био отпадъци и остатъците от завода за МБТ (с общ капацитет от 2,825,000 м3 и застроена площ от приблизително 14 хa) и инсталации за третиране на разделно събрани био отпадъци и за третиране на зелени отпадъци. Двете инсталации са изградени на площадка „Хан Богров“. Капацитетът на инсталацията за третиране на био отпадъци е 20 000 т/г., а на тази за зелени отпадъци – 24 000 т/г.

Втората фаза включва проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF. Капацитетът на завода е 410 000 тона/годишно, което съответства на средно дневно количество от 1300 т/ден. Преработката на отпадъците включва приемане и предварително сортиране, механично третиране с цел отделяне на приблизително 40 000 т/г. рециклируеми материали и производство на 180 00 т/г. RDF-гориво и биологично третиране чрез патентован процес на биологично сушене, стабилизиране и производство на висококачествен RDF-гориво и подобен на компост продукт.

Интегрираният проект на Столична община за управление на отпадъците включва и финансирането на пилотен проект за  въвеждане на разделно събиране на отпадъци в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“, които до този момент не са обхванати от подобна система. Дейността предвижда да се предоставят пластмасови чували и контейнери за разделно събиране на домакинствата от крайградските зони. Разделно събраните отпадъци се транспортират до съоръжения за предварително третиране, където допълнително се обработват, за да се извлекат рециклируемите фракции. Чрез изпълнението на проекта се предвижда през 2017 г. в район „Овча купел” 26 % от генерираните отпадъци да бъдат събрани при източника, а в район  „Кремиковци” - 22 %

За Хипо-3 ЕООД

Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци за София и Бургас. От нас може да наемете контейнери (4 куб. и 7 куб.) и техника за извозване на строителни и битови отпадъци. Фирмата разполага с багер, който може да наемете. Свържете се нас на телефони: 0878 88 43 92 и 0878 55 24 12. Може и да ни пишете на: hipo3.trans@gmail.com или през формата за контакти тук

No Comments Yet.

Leave a comment