Блог

Къде да изхвърля строителни отпадъци от ремонт?

Отпадъците, образувани в резултат от строително–ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се събират по видове и се изхвърлят в специализирани контейнери, предварително заявени към фирми, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 29 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на…
Виж повече

РЕШЕНИЕ № 867 на Столичния общински съвет от 29.12.2014

РЕШЕНИЕ № 867 на Столичния общински съвет от 29.12.2014 година За приемане и одобряване за 2015 г. на: - план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; -размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия…
Виж повече

ХИПО 3 ЕООД – извозване на строителни и битови отпадъци

За нас е удоволствие да Ви предложим – висококачествени услуги, за максимално кратък срок, на конкурентни цени. След безплатен оглед на обекта, ние можем да извършим исканата от вас услуга, във време съобразено с вашите изисквания, за максимално кратък срок. Бързото и качествено обслужване води до затвърждаване на позициите ни на пазара, до създаването на…
Виж повече